Jumppausta tahtotilassa: työelämän performatiivisuudesta

Jumppausta tahtotilassa: työelämän performatiivisuudesta

Eräs keskieurooppalainen toimitusjohtaja toisti kerran tapaamisessa jatkuvasti, että hänen yrityksensä on tavattoman nopealiikkeinen. ”We are a fast-moving company”, sanoi hän vaikeasti ymmärrettävällä aksentilla. Tietysti firma oli oikeasti epäkiinnostava köntys, jonka kryptisten PowerPoint-himmeleiden tulkintaan olisi tarvittu munkkilatinan dosenttia. Johtaja kuitenkin toimi niin kuin häneltä odotetaan: hän pyrki antamaan yrityksestään niin hyvän kuvan kuin mahdollista. Ei kukaan odota mainospuheelta totuutta.

Kanadalais-amerikkalainen sosiologi Erving Goffman esitti kirjassaan The Presentation of Self in Everyday Life (1956) kuuluisan käsityksensä arkielämän rooleista ja näyttämöistä. Kuten teatterissa, on tavallisessakin elämässä päänäyttämö ja takahuone. Näyttämöllä luomme identiteettejä, joiden uskomme olevan muiden silmissä toivottuja ja joilla haluamme antaa myönteisen vaikutelman. Vuorovaikutustilanteissa häpeän välttely ohjaa niin näyttelijää kuin katsojaakin. Takahuoneissa, kuten kotona, naamiot riisutaan ja yksilö voi kokea olevansa oma itsensä. Silloinkin ihminen voi toimia erilaisissa rooleissa, mutta takahuoneissa käyttäytyminen on yleisesti vapaampaa ja outoihinkin rooleihin suhtaudutaan empaattisesti.

Työelämän kieli kuvastaa sitä, mitä odotamme työnäyttämön performansseilta. Yksi jo pitkään vallinneista ihanteista on se, että niin yksilön kuin organisaationkin tulisi pyrkiä dynaamisuuteen ja ketteryyteen. Molemmat sanoista ovat rajun kulutuksen myötä tyhjentyneet kouriintuntuvista merkityksistä. Toisaalta sanat ovat hyviä, koska ne voivat tarkoittaa lähes mitä tahansa. Ketteryys avaa laajemman mielikuvien maailman kuin esimerkiksi sana ”nopeus”. Dynaamisuus puolestaan kuulostaa tekniseltä ja vierasperäiseltä, minkä vuoksi sen täytyy olla jotain hyvin hienoa. Sanat eivät varsinaisesti vääristele totuutta, ne vain tekevät siitä harmaata kiisseliä.

Ihanteet heijastuvat myös arkisempiin sanavalintoihin. Jonkin asian pohtiminen palaverissa on ”jumppaamista”. Kun ihminen vastaanottaa tehtävän, hän ”ottaa kopin”. Suunnitelma on ”pläni”, jonka ääntämyksellinen asu on kerrassaan piukean ponteva. ”Juoksemista” käsittelin tässä tekstissä. Jos työelämän ulkopuolinen ei tietäisi mistä on kyse, saattaisi hän kuvitella, että kyseessä on urheiluseuran pukuhuone.

Performanssi voi olla myös tietoinen ratkaisu ja tehokeino. Taiteista, kuten esimerkiksi teatterista, tanssista tai runoudesta, kumpuava esitystapa voisi voimistaa erilaisia sanomia. Monet korostavat juuri nyt tarinankerronnan merkitystä. Mutta voisiko tulevaisuuden radikaali ”pitch” olla esimerkiksi folk-laulu tai jazz-improvisaatio? Ei välttämättä, mutta taiteille ominainen absoluuttisen täydellisyyden tavoittelu on kuitenkin ihanteena tärkeä. Valitettavan usein ihanne saa väistyä käytännönläheisempien päämäärien tieltä.

Tutkimusmaailmassa taiteen ilmaisuvoimaa on kokeiltu performatiivisten sosiaalitieteiden piirissä. Suuntausta on käsitelty esimerkiksi Mary M. Gergenin ja Kenneth J. Gergenin artikkelissa Performative Social Science and Psychology (2011). Tieteen vaihtoehtoiset esitystavat ovat herättäneet närkästystä, mutta eräät filosofit ovat myös pitäneet tiedettä itsessään performanssina ja samalla problematisoineet tieteen ja taiteen erottelun. Usein performanssitaiteen ja sosiaalisen kommentaarin yhdistelmillä on pyritty vauhdittamaan yhteiskunnallisia muutoksia aktivismin hengessä. Kun pelkkä teksti pyrkii loogisesti koherenttiin kokonaisuuteen, voi performanssi vaikuttaa useampiin aisteihin ja hyödyntää esimerkiksi huumoria ja henkilökohtaisuutta tehokeinoina. Ennen kaikkea performatiivinen ote luo kiinnostavia yhteistyömahdollisuuksia tieteentekijöiden ja taiteilijoiden välille.

Työn arvot, kieli ja keholliset representaatiot elävät rinta rinnan. Tutkija Jaana Parviainen kirjoittaa useisiin lähteisiin viitaten siitä, miten materiaalinen ruumiillisuus tuottaa eriarvoisuutta. Naisten ylipaino korreloi palkkauksen ja työllistymisen kanssa. Pitkät miehet tienaavat puolestaan enemmän ja etenevät johtotehtäviin helpommin. Tietyn ammatin kehollisiin ihanteisiin sopeutuva ihminen harvoin tunnistaa näitä vaatimuksia itsessään. Ihmiset elävät roolinsa todeksi ja tunnistavat näyttämöidentiteetin vasta siitä irtaannuttuaan. Erilaiset roolit tekevät arjen näytelmästä kirjavan: lumenpudottaja näyttää yleensä erilaiselta kuin copywriter, lääkäri poikkeaa rock-muusikosta. Elämän takahuoneissa heistä kaikki viihtyvät kauhtuneissa verkkareissa.

Henkilöbrändien myötä tietoisuus ja tavoitteellisuus ovat tulleet osaksi yksilöllistä identiteettipeliä. ”Itsensä johtaja” mittaa brändinsä arvon päivittäin kasvokkaistilanteissa ja sosiaalisen median palautesykleissä. Itsensä johtaminen edellyttää sitä, että ihminen osaa katsoa itseään ulkopuolelta. Jos ihminen on vanhanaikaisesti vain itsenäinen tai oma-aloitteinen, on vaarana otteen herpaantuminen. Hän vain elää identiteettiään sen tavoitteellisen hallinnan sijaan. Itsensä johtaja on valmis pitämään projektipalaverin yksityisyrityksessään milloin vain. Hän arvioi suoritustasonsa ja ottaa hikikarpaloisen selfien crossfit-salin peilistä. Tietoisuus identiteetin toiminnallisesta luonteesta voi olla toisaalta vapauttava kokemus: esimerkiksi amerikkalaisfilosofi Judith Butlerin käsitykset sukupuolen performatiivisuudesta ovat inspiroineet feministejä jo vuosikymmenten ajan.

Työelämän ulkonäkönormit ja performanssit ovat joka tapauksessa monipuolistuneet. Casual Friday on monessa paikassa Casual Everyday. Samalla höltyneiden tapojen taustalla väijyy kiristyneen kansainvälisen kilpailun imperatiivi, mikä tekee performansseista usein näennäisrentoja. Ihmisten näyttämölle tuoma ystävällinen hymy katoaa välittömästi, kun neuvotteluhuoneen ovi sulkeutuu perässä. Käytävällä käsi kouristuu älypuhelimen ympärille ja peukalo haravoi viestimassaa maanisdepressiivisellä otteella. Kepeys jää ideointipäiviin, vaikka luovuuden pitäisi olla vaikeaa ja kirjanpidon helppoa. Orwellilaisen doublespeakin tavoin niin korporaatiokieli kuin poliittinen puhe hämärtävät merkityksiä tietoisesti. Puheen ja performanssien pohjimmainen tarkoitus on yhä vaikeammin ymmärrettävissä. Se minkä näkee ei ole totta ja toisaalta usein se minkä näkee on kaikki minkä voi tietää.

Kokeilukulttuuri ja iso rysäys

Pidän kokeiluista, koska kokeilu onnistuu aina. Se kertoo mikä toimii tai sitten sen, mikä ei ainakaan toimi. Kokeilu on vaivaton ja nopea tapa toimia, ja myös oppia. Kokeilu on riski, mutta niin on kokeilemattomuuskin.

Kokeilu-sanassa on amatöörimäisyyden kaiku, aivan suotta. Havahduin kokeilu-käsitteen monipuolisuuteen, kun kuulin Aalto-yliopiston MIND-yksikön ”yli-innovaatioaktivisti” Anssi Tuulenmäen luennon viime syksyllä Kööpenhaminassa. Tuulenmäki kutsuu Suomea suunnittelun suurvallaksi, mikä johtuu historiallisesti etenkin siitä, että karuissa oloissa asioihin on pitänyt varautua ennalta: ”Kreikassa voi istua puun alla ja sato kypsyy silti.”

Kokeilun suora vastakohta on kokeilemattomuus, mutta havainnollisempana vastakohtana voi pitää suunnittelua. Suunnittelu tarkoittaa valmisteluprosesseja, komiteoita, tuotetestausta, tutkimusta, strategian viilausta ja niin edelleen. Kun suunnittelu valmistuu, on momentum usein menetetty. Suunnittelun lopputulos on iso rysäys, josta saattaa seurata jotain tai sitten ei.

Kokeilun estää usein virheen pelko. Esimerkiksi surullisenkuuluisissa julkisen sektorin IT-järjestelmähankkeissa virkavirheiden välttely ajaa valitsemaan tuttuja toimittajia, joiden kanssa sopimuspapereita hiotaan kaksi vuotta. Tässä vaiheessa transaktiokustannukset ovat jo räjähtäneet, mutta itse järjestelmä on vielä toimittamatta. Kukaan ei ole tyytyväinen, mutta ainakaan kukaan ei ole tehnyt virhettä!

Kokeilu ei sovi kaikkeen. On ilmiselvää, että esimerkiksi risteilyalusta tai pilvenpiirtäjää ei voi rakentaa kokeilemalla. Kokeilu puolestaan sopii erinomaisesti esimerkiksi palveluihin. Anssi Tuulenmäki kertoi suuresta suomalaisesta vähittäiskauppaketjusta, jonka tavarataloon oli tarkoitus kokeilla leposohvia ikäihmisiä varten. Sohvia ei kuitenkaan saatu tavarataloon, koska kyseisestä konsernista ei löytynyt ainuttakaan henkilöä, jonka toimenkuvaan tällainen työsuorite olisi kuulunut. Tuulenmäki kollegoineen kantoi sohvan itse paikalle.

Kokeilukulttuuri kukoistaa usein pienissä matalan hierarkian yhteisöissä. Tiukkojen roolitusten ja komentoketjujen yhteisöissä kokeilut puolestaan vähenevät, koska ihmiset eivät koe itsellään olevan liikkumavaraa. Heistä tulee rooliensa vankeja. Korporaatioihmisen tai pikkuvirkamiehen maailmankatsomus jumiutuu työpisteen, vesiautomaatin ja lounasruokalan muodostamaan Bermudan kolmioon. Korporaatioihminen lukitsee itsensä prosesseihin, jotka eivät sisällä sivupolkuja tai epävarmuutta. Hän ei kykene toimimaan ilman ohjeita.

Hyviä esimerkkejä kokeilullisista ympäristöistä ovat Lockheed Martinin Skunk Works -yksikkö ja Andy Warholin Factory. Warholin kolmessa eri osoitteessa vuosina 1962-1984 toiminut studio oli erilaisten friikkien kokoontumispaikka, mutta se pyrki myös nimensä mukaisesti taiteen massatuotantoon. ”Taidetyöläisiä” tehtaassa olivat Warholin suosimat muut taiteilijat, narkomaanit, queer-ihmiset, omalaatuiset ajattelijat, pornonäyttelijät, ylipäänsä sellaiset ihmiset joita boheemiympyröissä yleensä on. Tehtaassa syntyi Warholin silkkipainettujen töiden lisäksi esimerkiksi kenkiä, elokuvia, veistoksia ja musiikkia. Vaikka Factory oli monien aikansa nerokkaimpien taiteilijoiden kohtauspaikka, oli sen toiminta kuitenkin täysin riippuvaista Warholin nimellä ja näkemyksellä luoduista tulovirroista.

1940-luvulta alkaen toiminut Lockheed Martinin ”näätäyksikkö” on siitä erikoinen suuryrityksen tuotekehitysyksikkö, että sillä on faneja. Yksikön pääosin ilmailuun ja muuhun sotateknologiaan keskittyvä toiminta on salaista, ja yksikkö toimii hyvin vapaasti ja itsenäisesti suhteessa muihin Lockheed Martinin osastoihin. Yksikön toimintaperiaatteisiin kuuluu esimerkiksi raportoinnin minimoiminen. Salaisen luonteensa vuoksi Skunk Works on kohdannut spekulaatioita, että sillä olisi hallussaan ufoteknologiaa ja muita mitä mielikuvituksellisempia virityksiä.

Warholin rakentama luovuuskeskittymä perustui pohjimmiltaan näkemykselliseen diktatuuriin, riittävän lahjakkaisiin siipeilijöihin, maineeseen ja dekadenssiin. Skunk Works on puolestaan sotilaallisella täsmällisyydellä rakennettu kokeellisen toiminnan yksikkö. Suurten organisaatioiden tapauksessa kokeilukulttuurin ei välttämättä tulekaan leimata koko yhteisöä, vaan se kannattaa toteuttaa muusta toiminnasta eriytetyn laboratorion muodossa. Keksijöiden, luovien ajattelijoiden ja omaperäisten kokeilijoiden paras turva onkin usein vakaiden ja rationaalisten ihmisten rakentama toimintaympäristö: Warholinkaan bileet eivät jatkuneet ikuisesti.