Miksi kirjoitan

Kirjoittaminen on menneiden, nykyisten ja vasta muodostumaisillaan olevien ajatusten jäsentelyä. Jäsennyksen myötä syntyy uusia ajatuksia. Yllättävien mielleyhtymien muodostuminen on yksi kirjoittamisen palkitsevimmista piirteistä. Kirjoittaminen on tapa siivota, kiillottaa ja laajentaa omaa ajattelua.

Kirjoittaminen on epäilemättä itseilmaisua. Kiinnostava teksti tuokin esiin kirjoittajasta jotain yksityistä. Juuri tämä on kirjoittajan näkökulmasta piinaavaa. Yksityinen on kuitenkin usein kaikkein yleisintä. Jotain, mihin ihmiset pystyvät samaistumaan. Yksityinen tarkoittaa yleensä oman vajavaisuuden tunnustamista, sielullisten vammojen esiintuontia. Tällainen kitka luo tekstin voiman, mutta tekee myös kirjoittamisesta kehtaamiskysymyksen. Kyseessä ei ole romanttinen kärsimys vaan pikemminkin sanomisen pakko.

Itsensä likoon laittamista seuraava kiusaantuneisuus johtaa usein siihen, että lukijaa on mukava tökkiä kauemmaksi ironialla tai abstrakteilla käsitteillä. Tällainen vääntelehtiminen on huomattavasti helpompaa kuin kirjoittaa rehellisesti ja yksinkertaisesti tavallisista asioista (hyvin!).

Ammatillisessa, etenkin tieteellisessä, yhteydessä kirjoitettu teksti on usein kitkatonta. Se ei ole kovin rohkeaa tai ota kantaa mihinkään. Kyse on paitsi neutraalin objektiivisuuden ihanteesta, mutta myös tarpeesta olla pahoittamatta kenenkään mieltä. Hygieeninen asiateksti voi kuvata kohteensa hyvin ja täyttää lajityyppinsä vaatimukset, mutta se harvoin saa säpinää aikaan.

Kiinnostavaa onkin etsiä sellaisia rajankäyntejä, joissa yksittäinen essee voi hyödyntää esimerkiksi kolumnin poleemisuutta, antropologista läsnäoloa ja tutkimuksellisen tekstin analyyttisyyttä, mistä hyvä esimerkki on vaikkapa David Foster Wallacen ”Consider the Lobster”. Olen kirjoittanut juttuja erilaisiin lehtiin, verkkomedioihin, kaupallisiin tutkimusraportteihin, akateemisiin julkaisuihin, sosiaaliseen mediaan, muistaakseni vessankin seinään. Olen myös tehnyt sanoituksia muutamiin biiseihin. Näissä kaikissa on omat rajoitteensa, joiden vuoksi haluan nyt kokeilla blogin kirjoittamista.

Inspiraatio on amatööreille, mutta inspiraatiota tarvitaan. Väite pohjautuu siihen, että vakavasti otettava luova toiminta ei voi odottaa pyhää salamaniskua taivaalta, vaan homma täytyy vain hoitaa. Kurinalaisinkaan tekijä ei voi kuitenkaan toimia ajatuksellisessa tai esteettisessä tyhjiössä, vaan sytykkeitä on syytä haravoida tiheällä kammalla. Luova työ on jumissa silloin, kun huomio kiinnittyy liiaksi inspiraatioon, välineisiin tai ympäristöön. Pjotr Tšaikovski muotoili aikanaan asian osuvasti: ”A self-respecting artist must not fold his hands on the pretext that he is not in the mood.”

Blogin kirjoittaminen on kestävyyslaji. Blogin identiteetin ja varsinaisen aihepiirin muodostumisessa voi kestää vuosiakin. Siksi olen luetellut sivuston kuvaukseen muutamia aihepiirejä varsin väljästi. Aiheet kumpuavat työstäni, koska se on sekä määrällisesti että laadullisesti merkittävin näkökulmani maailmaan. Työn parissa pohtimistani aiheista minulla on myös aidosti jotain sanottavaa.

Kirjoitan pääosin suomeksi, koska en usko tavoittani englannilla niitä merkitysten nyansseja, joita hyvä teksti vaatii. On kuitenkin asioita ja keskusteluja, joita haluan kommentoida englanniksi, ja sen vuoksi blogin kieli ei rajaudu suomeen.

George Orwell kirjoitti ”Why I Write” -esseessään, että yksi kirjoittamisen motiiveista on myös silkka päteminen. Halu vaikuttaa fiksulta ulkopuolisten silmissä, tulla muistetuksi, olla näkyvillä. Kuten Orwell mainitsi, jakavat kirjoittajat tämän taipumuksen esimerkiksi esiintyvien taiteilijoiden, menestyvien liikemiesten ja poliitikkojen kanssa. Tällaisen narsismin tunnistaa itsessään sitä helpommin, mitä suurempi yleisö omalla tekstillä, puheella tai jollain muulla esiteltävällä asialla on.

Jätä kommentti