Kympin tytöt

Työelämässä tapaa silloin tällöin ihmisiä, joilla on jo 25-vuotiaana täydellinen ansioluettelo. Heillä on kaksi yliopistotutkintoa, muutamia korkean profiilin työpaikkoja, kansainvälistä kokemusta vähintään harjoittelutasolla, merkittäviä järjestötehtäviä. Yleensä heidän ulkonäkönsäkin on ajan kauneusihanteiden valossa virheetön. He urheilevat määrätietoisesti.

Kutsun tällaisia ihmisiä kympin tytöiksi. He voivat olla myös miehiä, mutta ehkä hieman useammin he ovat kuitenkin naisia. He suhtautuvat työhön täydellisyyttä tavoitellen ja virheitä vältellen. He onnistuvat ja menestyvät, mutta heidän työtään leimaa usein yksi asia: siinä ei ole sielua. Sieluttomuus heijastuu kympin tytön elottomiin silmiin, joista elämänilo on karannut kuin liito-orava avohakkuulta.

Kympin tytön sieluttomuus johtuu siitä, että hän on omistanut elämänsä muiden asettamien odotusten täyttämiseen. Hänen suurin pelkonsa on se, että huolellisesti rakennettu illuusio paljastuu: hän ei olekaan täydellinen. Kympin tytöt ovat hyviä asiakkaita: heidän vaativuutensa nostaa työn usein uudelle tasolle. Lieveilmiöitä ovat merkityksettömien yksityiskohtien hinkkaus ja kyvyttömyys luottaa muihin.

Kärsinkö itse kympin tytön syndroomasta? Joskus, joiltain osin. Mutta en määritelmällisesti. Suhtaudun tarpeettoman vaativasti moniin asioihin, ennen kaikkea omiin tekemisiini. Olen kiinnostunut yksityiskohdista, täsmällisyydestä ja virheettömistä järjestelmistä. Toisaalta olen ailahtelevainen ja jätän asioita tekemättä. Unohdun haaveilemaan tai kadotan mielenkiintoni. Olen usein miellyttämishaluinen, mutta toisaalta saatan vittuilla isommille vailla itsesuojeluvaistoa. Pidän laiskottelua luovuuden edellytyksenä ja puolustan tätä tarvetta mustasukkaisesti.

Laiskottelu ei saa enää heijastua ulkomuotoon. Fitness-jupin ja maratoneja ahmivan bisnesgladiaattorin ihanne on tehnyt kympin tytöistä yhä kehollisempia ja fyysisempiä. Kiristynyt talous myös vaatii sitä. On täysin absurdi ajatus, että tämän päivän työssä voisi menestyä kuten Koneen entinen toimitusjohtaja Pekka Herlin 1970-luvulla: ketjussa tupakoiden, viimeistään puolilta päivin ryyppäämisen aloittaen.

Mikä on kympin tytön tulevaisuus? Kympin tytön syndrooma selittänee osaltaan sitä, miksi Japanilla, Kiinalla ja muilla Aasian valtioilla on vaikeuksia siirtyä luovan talouden aikakaudelle. Voimakas sosiaalinen paine ja ryhmäkuri auttavat maksimoimaan tehokkuuden. Ihmiset ovat ahkeria, mutta kyvyttömiä luomaan omaperäisiä visioita. Vaikka korealainen Samsung menestyy, on sitä vaikea pitää kovin kekseliäänä firmana. Se on pohjimmiltaan tehokkuuskone ja ideavaras.

Työn tulevaisuutta koskevissa keskusteluissa mainitaan usein, että generalistit ovat korvaamassa spesialistit. Toisin sanoen monialaiset yleistietäjät ja -taitajat sivuuttavat kapea-alaiset erikoisosaajat. Ilmiössä on hyvät ja huonot puolensa. Kympin tytön, siis perfektionistisen suorittajan, näkökulmasta tilanne on vaikea. Onnistunut generalistin rooli vaatii sitä, että pystyy suhtautumaan asioihin “good enough” -asenteella. Muuten generalisti kokee epäonnistuvansa kaikessa jatkuvasti. Koska yleismies Jantusen substanssiosaaminen on monissa asioissa pintapuolista, tulee hänen kyetä näkemään yhteyksiä eri asioiden välillä. Generalistin maailma on sekava ja hänen täytyy uskaltaa toimia epätäydellisen tiedon varassa. Epävarmuuden sietäminen on vaikeaa.

Mikä moniroolisessa organisaatiossa on hyvää? Ihmiset ymmärtävät toistensa tekemisiä. Asiat tapahtuvat nopeammin kuin eriytyneiden tehtävänkuvien organisaatiossa. Kun asiakas tapaa myyjän, tapaa hän samalla työn toteuttajan: he ovat sama henkilö. Organisaation riippuvaisuus yksittäisistä tähtiyksilöistä vähenee. Tällaisia organisaatioita leimaa ajoittainen tehottomuus, mikä johtuu jatkuvasti uudelleen muotoutuvasta tilanteesta. Strategiat ja budjetit eivät ohjaa tällaisen organisaation toimintaa, vaan yhteisö kehittyy välittömässä ja orgaanisessa suhteessa ulkomaailmaan. Organisaatio toimii matalahierarkisen sissiarmeijan logiikalla. Generalistin täytyy olla avoin oppimaan.

Tehokkuus on liiketoiminnan arvo par excellence ja tehokkuutta täytyy olla. Kympin tytön selviämisennusteen kannalta olennaista on kuitenkin se, miten hän oppii sietämään tehottomuutta.

Jätä kommentti